Новини

Качено на 16/12/2016г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „РАЗЛИЧНИ, НО РАВНИ - ЗА НЕЗАВИСИМОСТ И ДОСТОЕН ЖИВОТ НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ВЪЗРАСТНИ ХОРА НАД 65 ГОДИНИ В РАЙОН „ВРЪБНИЦА”


На 13.12.2016г. от 16,00 часа в залата на 74 СУ „Гоце Делчев“, Район „Връбница“  проведе пресконференция по проект „Различни, но равни - за независимост и достоен живот на лица с увреждания и възрастни над 65 години в район „Връбница”, финансиран от Европейски социален фонд по Процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

 

 

На конференцията присъстваха: инж.Димитър Димитров – Заместник кмет на Район „Връбница“, г-жа Десислава Иванова – Секретар на Района, г-жа Соня Блажева – Старши експерт в Дирекция „Социални дейности“ на Столична община, г-жа Наталия Димитрова – социален работник от ДСП „Връбница“, служители на районната администрация, потребители на социални услуги и лицата, предоставящи им услугите – „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“.

 

 


 

Г-жа Павлина Атанасова – ръководител на Проекта откри конференцията.

Пред аудиторията бе представен филм, отразяващ работата по реализиране на дейностите, залегнали в Проекта, мненията на участниците и екипа от неговото стартиране до момента.

 


 


Последно публикувани