Новини

Качено на 06/12/2016г.

Съобщение


СЪОБЩЕНИЕ


Уведомяваме ви, че по проект №BG05M9OP0012.002- 0216 „Различни, но равни – за независимост и достоен живот на лица с увреждания и  хора над 65 години в район „Връбница”, екипът по проекта обявява  1  /едно/ свободно място за потребител и 1 /едно/ свободно място за лице, наето като социален асистент, личен асистент или домашен помощник.

Заявленията на кандидатите ще се приемат  в служба „Деловодство” на Район „Връбница”СО.

 

От екипа на проекта

Последно публикувани