Новини

Качено на 25/11/2016г.

Обновен блок в Район"Връбница"


Обновен блок в район „Връбница“

 

В изпълнение на договор по проект „BG161PO001-1-2.01-0001 по проект „Енергийно обновяване на българските домове“ бе извършено саниране на блок 4, вход В,  на ул. „Връх Манчо“, район „Връбница“.

Общата стойност на инвестицията е 185 965,22 лв. От тези средства 140 666,20 лв. са финансирани от Европейския фонд за регионално развитие по оперативна програма „Регионално развитие“.

Санирането е извършено за 2 месеца от фирма ДЗЗД „Жилсан“.

 

 

 

Последно публикувани