Новини

Качено на 18/11/2016г.

Информация за дейностите - 18.11.2016 г.Информация за дейностите

по проект „Различни, но равни – за независимост и достоен живот

на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в район

„Връбница“, извършени през месец Ноември 2016г.


През месец ноември 2016г. Столична община – Район „Връбница“  продължи да изпълнява дейностите по Проекта, съгласно условията на Договор № BG05M9OP001-2.002-0216-C001 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

 

Успешно се осъществява работата на асистентите и домашните помощници с потребителите.

 

По график се изпълняват и оказваните на потребителите  услуги от здравния асистент.

 

Рехабилитаторът работи за възcтaнoвявaнe на двигателната активност на потребителите в дoмa. За постигане на пo-гoлямa самостоятелност и увереност в coбcтвeнитe cи възмoжнocти, възpacтнитe хора и лицата с увреждания се включват активно в процеса на възстановяване, чрез лeчeбни yпpaжнeния за пoдoбpявaнe нa движeниятa, пoддъpжaнe нa мycĸyлния тoнyc и бaлaнc, пoдoбpявaнe нa ĸpъвooбpъщeниeтo, ĸoнтpoл нa бoлĸaтa.

 

Провеждат се срещите с психолозите и Екипа.

 


 

Последно публикувани