Новини

Качено на 28/09/2016г.

ПРОДЪЛЖАВАМЕ РАБОТАТА ПО ПРОЕКТ „РАЗЛИЧНИ, НО РАВНИ - ЗА НЕЗАВИСИМОСТ И ДОСТОЕН ЖИВОТ НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ВЪЗРАСТНИ ХОРА НАД 65 ГОДИНИ В РАЙОН „ВРЪБНИЦА"


Вече шест месеца Столична община – Район „Връбница“,  доставчик на социални услуги, реализира проект: „Различни, но равни - за независимост и достоен живот на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в район „Връбница“ чрез предоставяне на услугите „Личен асистент“, „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Проектът се финансира по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 година.

Социалните услугите се предоставят от началото на месец април 2016 г. и се ползва от 60 лица, от които 15 деца и  45 - с физически увреждания и самотноживеещи възрастни хора.

В рамките на проекта на работа са назначени 32 лични асистента, 5 социални асистента и 12 домашни помощника, които обгрижват хората в домовете им, подпомагат ги в ежедневието, в осъществяване на социални контакти и предоставят помощ в контактите с държавните и общински служби. Назначените на работа лица са преминали специализирано обучение за предоставяне на социални услуги в семейна среда.

 

Продължава извършването на психологическа подкрепа на потребителите на услугите и техните семейства, съобразно индивидуалната им потребност.

Интегрирани грижи се оказват от  здравен асистент  и рехабилитатор.

Ежемесечно се провежда вътрешен контрол на предоставяните услуги. Пред  екипа за организация и управление потребителите споделят, че са доволни от грижите, които получават от личните асистенти, социалните асистенти и домашните помощници, че участието им в проекта им осигурява по-добро качество на живот.

Дейностите по Проекта ще продължат до 30 септември 2017 г.

Актуална информация за Проекта може да намерите на интернет страницата на Район „Връбница“ -  www vrabnitsa.bg

Последно публикувани