Новини

Качено на 11/07/2016г.

Съобщение


Съобщение

 

Уведомяваме ви, че по проект №BG05M9OP0012.002- 0216 „Различни, но равни – за независимост и достоен живот на лица с увреждания и  хора

над 65 години в район „Връбница”, екипът по проекта обявява допълнителен прием на документи на кандидат - потребители  на социалната услуга "Домашен помощник", която ще се осъществява от външно лице, предоставящо услугата.  

Заявленията на кандидатите ще се приемат  всеки работен ден от 8.30ч.до 17.00ч. в служба „Деловодство” на Район „Връбница”СО.

 

От екипа на проекта

Последно публикувани