Екология

Качено на 19/07/2016г.

Важно съобщение до фермерите на територията на район "Връбница"


Относно: Провеждане на кампания за ваксинация срещу заболяването Син език по говеда и овце през 2016г.

УВАЖАЕМИ ФЕРМЕРИ,

Българска агенция по безопасност на храните започна планирана ваксинация на възприемчивите животни срещу заболяването Син език.

Ваксинацията е превантивна, няма установени огнища на територията на страната!

Ваксинират се всички говеда навършили три месечна възраст, които вече са придобили имунитет срещу заболяването Заразен нодуларен дерматит (28 дни след поставяне на ваксините), както и всички овце навършили три месечна възраст.

Ваксината е инактивирана, не съдържа жив вирус и е напълно безвредна за животните!

Ваксината се поставя еднократно при овце, което не изисква повторно инжектиране след 3-4 седмици, предполагащо допълнителен стрес за животните. Дозата на ваксината е 1мл, без значение на големината на животното. При говедата ваксината се прилага двукратно през 3-4 седмици. Защитата на ваксинираните животни започва от 3 до 5 седмици след ваксинация. Животните са защитети в продължение на една година. Ваксината може да се използва по време на бременност при овце. При крави може да се използва по време на лактация и бременност.

Няма карантен срок за мляко и месо, добити от ваксинирани животни, т.е. продуктите са годни за консумация веднага след ваксиниране на животните!

 

СЪВЕТИ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЖИВОТНОВЪДИТЕ ЗА ЗАБОЛЯВАНЕТО "СИН ЕЗИК"

СЪОБЩЕНИЕ ДО ФЕРМЕРИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ВАКСИНАЦИЯ

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИЯ

 

Интернет страница на Българска агенция по безопасност на храните

Последно публикувани