Новини

Качено на 20/06/2016г.

Съобщение


Съобщение


Уведомяваме ви, че по проект №BG05M9OP0012.002- 0216 „Различни, но равни – за независимост и достоен живот на лица с увреждания и  хора

над 65 години в район „Връбница”, се удължава  срокът за прием на документи за длъжността "асистент - методик".  

Заявленията на кандидатите ще се приемат  в служба „Деловодство” на Район „Връбница”СО.

 

От екипа на проекта

Последно публикувани