Новини

Качено на 04/04/2016г.

Съобщение за открита приемна


 

СЪОБЩЕНИЕ


Уведомяваме ви, че по проект №BG05M9OP0012.002- 0216 „Различни, но равни – за независимост и достоен живот на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в район „Връбница”, екипът по проекта открива  приемна  за участниците в проекта всеки понеделник и четвъртък от 16:00ч. до 18:30ч. в стая 104 на Район „Връбница”СО.

 

Телефон  за контакт:  0889039871


От екипа по проекта


Последно публикувани