Новини

Качено на 01/06/2016г.

Съобщение


СЪОБЩЕНИЕ


Уведомяваме ви, че по проект №BG05M9OP0012.002- 0216 „Различни, но равни – за независимост и достоен живот на лица с увреждания и  хора над 65 години в район „Връбница”, екипът по проекта обявява  1  /едно/ свободно място за потребител на социални услуги.

Заявленията за кандидатите ще се приемат до 12.00ч. на 2.06.2016г. в служба „Деловодство” на Район „Връбница”СО.

 

От екипа на проекта

Последно публикувани