Новини

Качено на 25/02/2016г.

Районно първенство ученически игри 2015/2016 - официално класиране


 

РАЙОННО ПЪРВЕНСТВО УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ 2015/2016 г.

Официално КЛАСИРАНЕ

РАЙОН Връбница“

По вид спорт, възрастова група и пол

1-3 място

Район

място

Баскетбол

Волейбол

5-7

Момчета

5-7

Момичета

8-10

Юноши

8-10

Девойки

11-12

Юноши

11-12

Девойки

5-7

Момчета

5-7

Момичета

8-10

Юноши

8-10

Девойки

11-12

Юноши

11-12

Девойки

РА

 

 

1 м.

61 ОУ

61 ОУ

НГДЕК

НГДЕК

НГДЕК

74 СОУ

140 СОУ

74 СОУ

НГДЕК

НГДЕК

ДРУЖБА

74 СОУ

2м.

дружба

 

74 СОУ

 

74 СОУ

 

146 ОУ

61 ОУ

74 СОУ

74 СОУ

НГДЕК

3 м.

 

 

140 СОУ

 

 

 

61 ОУ

146 ОУ

ДРУЖБА

 

74 СОУ

 

 

Район

място

Футбол

Тенис на маса

Бадминтон

Шах

мат

5-7

Момчета

8-10

Юноши

11-12

Юноши

5-7

Момчета

5-7

Момичета

8-10

Юноши

8-10

Девойки

5-7

Момчета

5-7

Момичета

8-10

Юноши

8-10

Девойки

5-7

среден

8-10

горен

РА

„ВРЪБНИЦА“

1 м.

140 СОУ

ДРУЖБА

НГДЕК

ДРУЖБА

ДРУЖБА

ДРУЖБА

ДРУЖБА

74 СОУ

74 СОУ

 

 

ДРУЖБА

ДРУЖБА

2м.

61 ОУ

НГДЕК

ДРУЖБА

61 ОУ

61 ОУ

 

 

61 ОУ

61 ОУ

 

 

140 СОУ

 

3 м.

ДРУЖБА

140 СОУ

74 СОУ

140 СОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Експерт РА    Иво Захариев

 

Галерия

Последно публикувани