Новини

Качено на 22/02/2016г.

Столична община - Район "Връбница"обявява прием на документи по проект"Различни, но равни – за независимост и достоен живот на лица с увреждания и възрастни над 65 години в район „Връбница“


СО – Район „Връбница“ обявява прием на документи по проект „Различни, но равни – за независимост и достоен живот на лица с увреждания и възрастни над 65 години в район

„Връбница“

По следните позиции:


1.Личен асистент - Заявление


Необходими документи за лични - асистенти:

• Kопие на лична карта
• Aвтобиография
• Kопие на диплома за завършено образование
• Служебна бележка от Агенция по заетостта, (ако кандидатът  е безработен)
• Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи)
• Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи)
• Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст)
• Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни - образец
• Декларации за съдимост и здравословно състояние - образци
• Копие на удостоверения/сертификати за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (ако лицето притежава такива)

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНИТЕ АСИСТЕНТИ

 • Да са български граждани.
 • да са пълнолетни лица.
 • да са лица в трудоспособна възраст.
 • да са в добро здравословно и психическо състояние

 

В ПРОЕКТА НЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ ЛИЦА, КОИТО СА:

 

лица в майчинство
непълнолетни граждани
пенсионери
поставени под частично или пълно запрещение
с ТЕЛК/НЕЛК

 

Образци:

Декларация за съдимост и здравословно състояние

Декларация за предоставяне на лични данни за личен асистент

Социален асистент - Заявление


Необходими документи за социални асистенти:

• Kопие на лична карта
• Aвтобиография
• Kопие на диплома за завършено образование
• Служебна бележка от Агенция по заетостта, (ако кандидатът  е безработен)
• Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи)
• Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи)
• Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст)
• Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни - образец
• Декларации за съдимост и здравословно състояние - образци
• Копие на удостоверения/сертификати за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (ако лицето притежава такива)

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СОЦИАЛНИТЕ АСИСТЕНТИ

 • Да са български граждани.
 • да са пълнолетни лица.
 • да са лица в трудоспособна възраст.
 • да са в добро здравословно и психическо състояние

 

 

В ПРОЕКТА НЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ ЛИЦА, КОИТО СА:

 

 • лица в майчинство
 • непълнолетни граждани
 • пенсионери

 

Образци:


Декларация за съдимост и здравословно състояние

Декларация за предоставяне на лични данни за социален асистент

Домашен помощник- Заявление

 

Необходими документи за домашен помощник:

• Kопие на лична карта
• Aвтобиография
• Kопие на диплома за завършено образование
• Служебна бележка от Агенция по заетостта, (ако кандидатът  е безработен)
• Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи)
• Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи)
• Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст)
• Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни - образец
• Декларации за съдимост и здравословно състояние - образци
• Копие на удостоверения/сертификати за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (ако лицето притежава такива)

 

Образци:


Декларация за съдимост и здравословно състояние

Декларация за предоставяне на лични данни за домашен помощникДокументи се приемат от 22 февруари 2016 г. до 26 февруари 2016 г. включително, в сградата на районната администрация – бул. „Хан Кубрат“, бл.328, вх.Б, етаж 1, стая 104 от понеделник до петък от 8:30 до 12:30ч. и от 13:00 до 17:00ч.

Последно публикувани