Новини

Качено на 15/02/2016г.

Встъпителна пресконференция


 

 

ВСТЪПИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТРАЗЛИЧНИ, НО РАВНИ -

ЗА НЕЗАВИСИМОСТ И ДОСТОЕН ЖИВОТ НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ И

ВЪЗРАСТНИ НАД 65 ГОДИНИ  В РАЙОН „ВРЪБНИЦА”

 

 

На 15.02.2016г. от 10,00 часа в залата на Район „Връбница“ се проведе встъпителна пресконференция по проект „Различни, но равни - за независимост и достоен живот на лица с увреждания и възрастни над 65 години в район „Връбница”, финансиран от Европейски социален фонд по Процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

 

На конференцията присъстваха: Георги Великов и Ангел Борисов, представители на Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Министерство на труда и социалната политика, служители на районната администрация и институции, граждани.

Г-жа Дарина Симеонова, представи пред аудиторията екипа, който ще работи по реализиране на проекта.

Под формата на презентация участниците в конференцията бяха запознати с основната  цел, дейностите и очакваните резултати.

Проектът ще се изпълнява на територията на района в продължение на 20 месеца на стойност 499 764,48  лв. и е в отговор на комплексните потребности на хора с увреждания, в това число и деца, и хора над 65 годишна възраст, които са в невъзможност за самообслужване и изпитват затруднения при придвижването в градска среда.

Повече снимки можете да разгледате тук

Последно публикувани