Новини

Качено на 25/09/2015г.

Транспортни услуги за хора с увреждания


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ НА 25.10.2015г. ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ  ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО ЩЕ БЪДЕ ОСИГУРЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ. ОТ ДИРЕКЦИЯ „ТРАНСПОРТ” НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

НА 24.10.2015г. НА ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА:

02 904 1351 И 0800 20 720 /БЕЗПЛАТНИ ЗА ГРАЖДАНИТЕ/ ОТ 07:00 часа до 20:30 часа ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВКИ ЗА ПОМОЩ ОТ ОТДЕЛ „ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ”, ДИРЕКЦИЯ „ТРАНСПОРТ”ПРИ СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

В СЪЩИЯ ЧАСОВИ ДИАПАЗОН ЩЕ БЪДАТ ПРИЕМАНИ ЗАЯВКИ В ДЕНЯ ПРЕДИ И В ДЕНЯ НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ВТОРИ ТУР /АКО ИМА ТАКЪВ/.


ОТ РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Последно публикувани