Инициатива „Заедно срещу наркотиците“

Инициатива  „Заедно срещу наркотиците“

През м.декември 2018г. стартира инициативата „Заедно срещу наркотиците“  по предварително утвърдената превантивна програма на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Инспектор Петьо Петков от сектор „Наркотици“ в отдел „Криминална полиция” на СДВР проведе презентация  в часовете на класния ръководител пред  учениците от 7-ми до 12-ти клас в 70 ОУ „Св. Климент Охридски“, 146 ОУ „Патриарх Евтимий“, 140 СУ „Иван Богоров“, 74 СУ „Гоце Делчев“ и  62 ОУ „Христо Ботев“ , 61 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“  и  175 ОУ „Васил Левски“.

Инспекторът разказа на  учениците за различните видове наркотици и техния ефект върху човешкия организъм като наблегна на  вредата, която те нанасят.Той подчерта какъв е ефекта върху човек в момента на употреба  и  след нея, какъв е дългосрочният ефект в човешкото тяло.  Особено  впечатляващ  беше за учениците факта, че човешкият организъм има памет за това, какво е употребявал 30 месеца назад.

Мотото на филма, който се представи на учениците е:

„Животът е безценен – не го заменяй за дрога

След презентацията  учениците имаха възможност да зададат своите въпроси.