„Чудни коледни добрини“ - Благотворителна инициатива на МКБППМН

 

 

 

 

 

„Чудни коледни добрини“ - Благотворителна инициатива на МКБППМН

 

Скъпи приятели,

Имаме удоволствието да Ви уведомим, че МКБППМН при район ”Връбница” като институция ангажирана в дейностите по превенция на детското асоциално поведение, съгласно утвърден План за превантивната дейност на МКБППМН през 2017 година, обявява благотворителна инициатива „Чудни коледни добрини“ – за малки и големи момичета и момчета.

Инициативата е пилотна за МКБППМН и се провежда породена от идеята да възпитание в съпричастност, грижа и добрина, позитивизъм и ценностно надграждане, по-добра социализация и натрупване на социален опит у участващите деца и техните помощници – възрастните.

Инициативата се състои в  изработване на коледна картичка с пожелание, коледно подаръче или коледна украса.

 

В инициативата ще вземат участие – деца – ученици при училищата на район „Връбница“ и възрастни помощници, професионалисти – експерти и специалисти от район „Връбница“.Съвместно – децата и техните помощници ще изработят по свой избор коледно подаръче, коледна картичка с пожелание или украса за коледната елха, с материали осигурени от МКБППМН.

На 8.12.2017 година в работилничка ще се превърне – всеки офис на служител в сградата на администрацията. Един възрастен помощник – служител на района ще приеме своя гост – малък творец – ученик от училище на района. Съвместно ще изработят творба с коледни мотиви и коледни послания, за времето между 09.00 и 12.00 часа и между 13.00 часа и 17.00 часа .

Авторите, на отличените като най-добри 5 творби, след проведено гласуване между всички участници, ще бъдат наградени с предметни награди осигурени от МКБППМН.

Творбите ще бъдат изложени на Коледен базар в сградата на администрацията, който ще стартира на 13.12.2017 година. Инициативата е благотворителна за деца в неравностойно положение. Средствата събрани по време на базара ще бъдат оповестени на официалния сайт на администрацията и предоставени на деца в неравностойно положение, участници в проект „Различни, но равни за независимост и достоен живот на лица с увреждания в район „Връбница“.

Предвид горното е необходимо Вашето съдействие, относно следното:

1.Учениците да бъдат информирани за условията на инициативата – да са ученици от училище на територията на Района от 2-ри, 3-ти или 4-ти клас и да имат желание да изработят съвместно с възрастен помощник творба, която да дарят за коледен благотворителен базар.

 

Да бъде изготвен списък на участниците – съдържащ информация за три имена, клас и учебно заведение, както и да бъдат посочени минимум 2 часа - предпочитани часове за участие/измежду часовете в горепосочения интервал/.Списъкът да бъде предоставен в деловодството на район „Връбница“ в срок до 27.11.2017 година/включително.


За участниците ще бъдат осигурени – лакомства , плодове, сок и вода, както и приятна атмосфера за творчески процес.

 

Всички творби ще бъдат показани на електронната страница на СО-район „Връбница“.

 


Ще очакваме с нетърпение малките творци!

 

От екипа на МКБППМН