V Национален фестивал на белия щъркел, с.Мрамор - 2012г.