Културни събития

На 8.09.2011г. в 74 СОУ „Г.Делчев”, районната администрация съвместно с Фондация за градски проекти и изследвания и финансовата подкрепа на Програма „Европа” при Столична община  организираха  дискусия  по темата. Присъстваха представители на читалищата, училищата и детските заведения. С топли думи към участниците се обърнаха И.Чолакова – началник отдел „ОКССД”, Н.Георгиева – директор на училището и Надежда Ангелска – координатор на Програмата. Юрий Вълковски – изп.директор на Фондацията и неговият екип, Деница Лозанова от Асоциация за развитие на София в своите изложения с професионализъм успяха насочат разговора и обсъжданията по три теми:

1.Какви са основните предизвикателства пред развитието на културата в район „Връбница”?

2.Как кандидатурата на София за Европейска столица на културата може да допринесат за обогатяване и развиване на културния живот в район „Връбница”?

3.Как културните, образователните и други организации и институции от района могат да допринесат за подготовката на качествена кандидатура на София за Европейска столица на културата?

С голям интерес бяха изслушани изказванията на Мария Йовчева – преподавател по музика в 74 СОУ, Елица Маринова от НЧ „Ведрина – 1932”, Камелия Данкова от THE VOICE, Екатерина Стефанова от НЧ „Просвета – 1928” и др.

Да пожелаем на всички участници в дискусията успех в реализирането на целите на проекта и успешна кандидатура на София за Европейска столица на културата – 2019 година!

 

Вижте снимки ТУК