Кариерата и професионалното ориентиране

УЧЕНИЦИ ОТ „ВРЪБНИЦА”    ПОГОВОРХА ЗА КАРИЕРАТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОРИЕНТИРАНЕМестната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни- район „Връбница” обяви 12.03.2011 г./събота/ за Ден на отворените врати за дейности с превантивен характер - под надслов „Да поговорим за кариерата”.На този ден, във времевия интервал от 9,30 до 14,30 часа, в сградата  на 140 СОУ „Иван Богоров”- ж.к. Обеля бяха отворени 4 ателиета –“Пътувай и с-печели” , “Безработен?” , “Икономика и бизнес”, “РАБОТИлница-ТВОРИлница" за изява на ученици от 7 до 12 клас от 7-те училища на СО-район „Връбница”, в които те  работиха по определени полета – писане на CV и мотивационно писмо, умения за кандидатстване за работа, различни професии и компетентности за тяхното реализиране, доброволчество, социална активност и т.н.

С учениците работиха преподаватели, студенти от СУ „Св.Климент Охридски”, художници и артисти.

Включиха се, както работодатели, студенти, така и вече реализирали се в различни полета (млади) специалисти.

Голям интерес предизвикаха студентите и преподавателят им от Химическия факултет към СУ, които направиха истинско шоу с демонстрация на химически опити.

В инициативата взеха участие и ученици от Училището за деца с увреден слух. Те изненадаха присъстващите с пантонима, с която изразиха своето отношение към света, който ни заобикаля.

Празникът завърши с прожекцията на филм, сътворен по време на инициативата, с главни действащи лица  учениците.

„Да поговорим за кариерата” беше подкрепена от  Представителството на Европейската комисия в България  и от Кооперация „Христо Ников”, които осигуриха награди и лакомства за всички участници, а Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни  ги награди  с грамоти с пожеланията това да даде старт на бъдещите им победи на професионалното поприще.