Качено на 03/06/2022г.

Инвестиционно намерение от ДД инвест груп


Инвестиционно предложение за изграждане на обект: „Изграждане на павилион за бързо хранене и навес (автомивка) за почистване на автомобили и тръбен кладенец за снабдяване с техническа вода“ в ПИ с идентофоркатор 68134.2820.2039, кв. „Орион“, район "Връбница"-СО.

Последно публикувани