Качено на 26/05/2022г.

Заповед №РВР22-РД56-74/13.05.2022г. на Кмета на район "Връбница" - СО за създаване на по-добра организация в търговската дейност по време на Задушница на 11.06.2022г.


Заповед №РВР22-РД56-74/13.05.2022г.на Кмета на район "Връбница" - СО

Последно публикувани