Качено на 01/06/2022г.

Инвестиционно намерение от БГ НОВА АД


Инвестиционно предложение за изграждане на обект: „Площадка за оползотворяване, рециклиране и материално оползотворяване на строителни отпадъци чрез трошене и пресяване с мобилна трошачно-сортировъчна инсталация“ в ПИ с идентификатор 68134.2814.364, район "Връбница"-СО.

Последно публикувани