Качено на 16/05/2022г.

Заповед №РВР22-РД56-75/13.05.2022г. на Кмета на район "Връбница" - СО за създаване на по-добра организация в търговската дейност по време на Спасовден на 2.06.2022г.


Заповед №РВР22-РД56-75/13.05.2022г. на Кмета на район "Връбница" - СО за създаване на по-добра организация в търговската дейност по време на Спасовден  на 2.06.2022г.

Последно публикувани