Качено на 20/05/2022г.

Формуляр за окончателните резултати от конкурса за длъжността главен юрисконсулт в отдел "Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност"


Формуляр за окончателните резултати от конкурса за длъжността главен юрисконсулт  в отдел "Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност"

Последно публикувани