Качено на 28/01/2022г.

Район "Връбница" продължава изпълнението на проект "Осигуряване на топъл обяд"


 

 

 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Име на операцията     „Осигуряване на топъл обяд“

Име на бенефициента: Столична Община – Район „Връбница“

Начало: 04.01.2021г.                                        Край: 30.06.2022г.

Стойност: 170 722.97 лева

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU „Целево подпомагане с топъл обяд в Район „Връбница“, СО

 

Последно публикувани