Качено на 01/10/2021г.

Инвестиционно намерение от Людмил Христов


Инвесиционно намерение за обект: "Магазин, офиси и автомивка" в ПИ с идентификатор 68134.2808.2709, ул. "Инж. Никола Димков"

Допълнително уведомление

Последно публикувани