Качено на 30/09/2021г.

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността началник отдел в отдел "Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси"


Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността началник отдел  в отдел "Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси"

Последно публикувани