Качено на 07/09/2021г.

Обява за конкурс за отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственостПоследно публикувани