Качено на 18/03/2020г.

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАПОВЕД № РД-01-122/11.03.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


СЪОБЩЕНИЕ

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАПОВЕД № РД-01-122/11.03.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ПИСМО ОТ ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, НАПРАВЛЕНИЕ „ОБЩЕСТВЕНО СТРОИТЕЛСТВО“ СЕ УТОЧНЯВА, ЧЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА МОГАТ ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ КАТО РАБОТОДАТЕЛИТЕ СЪЗДАДАТ НЕОБХОДИМАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ СТРУПВАНЕТО НА ГОЛЯМ БРОЙ ХОРА НА ЕДНО МЯСТО, СЪГЛАСНО ЦИТИРАНАТА ЗАПОВЕД.

Последно публикувани