Качено на 16/09/2016г.

Съобщение


СЪОБЩЕНИЕ


Уведомяваме ви, че по проект №BG05M9OP0012.002- 0216 „Различни, но равни – за независимост и достоен живот на лица с увреждания и  хора над 65 години в район „Връбница”, екипът по проекта обявява  1  /едно/ свободно място за потребител на социални услуги, считано от 16.09.2016г.

Заявленията за кандидатите ще се приемат  в служба „Деловодство” на Район „Връбница”СО.

 

От екипа на проекта

Последно публикувани