Качено на 15/09/2015г.

Брой избиратели в секция


Брой избиратели в секция
РАЙОН СЕКЦИЯ БРОЙ ИЗБИРАТЕЛИ
20_ВРЪБНИЦА 001 928
20_ВРЪБНИЦА 002 938
20_ВРЪБНИЦА 003 931
20_ВРЪБНИЦА 004 952
20_ВРЪБНИЦА 005 816
20_ВРЪБНИЦА 006 867
20_ВРЪБНИЦА 007 631
20_ВРЪБНИЦА 008 770
20_ВРЪБНИЦА 009 749
20_ВРЪБНИЦА 010 784
20_ВРЪБНИЦА 011 747
20_ВРЪБНИЦА 012 754
20_ВРЪБНИЦА 013 800
20_ВРЪБНИЦА 014 874
20_ВРЪБНИЦА 015 691
20_ВРЪБНИЦА 016 824
20_ВРЪБНИЦА 017 695
20_ВРЪБНИЦА 018 755
20_ВРЪБНИЦА 019 819
20_ВРЪБНИЦА 020 614
20_ВРЪБНИЦА 021 805
20_ВРЪБНИЦА 022 716
20_ВРЪБНИЦА 023 851
20_ВРЪБНИЦА 024 812
20_ВРЪБНИЦА 025 768
20_ВРЪБНИЦА 026 665
20_ВРЪБНИЦА 027 713
20_ВРЪБНИЦА 028 760
20_ВРЪБНИЦА 029 710
20_ВРЪБНИЦА 030 784
20_ВРЪБНИЦА 031 801
20_ВРЪБНИЦА 032 486
20_ВРЪБНИЦА 033 717
20_ВРЪБНИЦА 034 687
20_ВРЪБНИЦА 035 789
20_ВРЪБНИЦА 036 811
20_ВРЪБНИЦА 037 729
20_ВРЪБНИЦА 038 953
20_ВРЪБНИЦА 039 703
20_ВРЪБНИЦА 040 887
20_ВРЪБНИЦА 041 859
20_ВРЪБНИЦА 042 939
20_ВРЪБНИЦА 043 897
20_ВРЪБНИЦА 044 679
20_ВРЪБНИЦА 045 626
20_ВРЪБНИЦА 046 868
20_ВРЪБНИЦА 047 846
20_ВРЪБНИЦА 048 352
20_ВРЪБНИЦА 049 751
20_ВРЪБНИЦА 050 823
20_ВРЪБНИЦА 051 796
20_ВРЪБНИЦА 052 872
20_ВРЪБНИЦА 053 699
20_ВРЪБНИЦА 054 237
Общ бр. избиратели: 41330Последно публикувани