Качено на 16/07/2013г.

70 човека ще получават безплатна топла храна по проект "Обществена трапезария"


На 15 юли /понеделник/ в 11.30часа на територията на район „Връбница“  беше открита  за първи път Обществена трапезария по проект „ТОПЪЛ ОБЯД ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИ, ЖИТЕЛИ НА РАЙОН  „ВРЪБНИЦА“ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА“.

 

Целта на проекта е подобряване качеството на живот и осигуряване на храна за  специфични уязвими групи от населението на територията на района.

Всеки работен ден до 31.12.2013г. от 11.30часа до 12.30часа в разливното помещение на ОП”Социален патронаж” в бл.530 на ж.к.Връбница 1 ще се раздава безплатен топъл обяд за 70 социално слаби лица, подали заявления – декларации  по образец  и отговарящи на предварително уточнени критерии: лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/; скитащи и бездомни деца и лица.

Храната се приготвя  и доставя от Общинско предприятие „Социален патронаж“, партньор по проекта.

Проектът се реализира от район „Връбница”СО  с финансовата подкрепа на Фонд „Социална закрила” при Министерство на труда и социалната политика.

 

 

Можете да разгледате всички снимки от събитието ТУК

Последно публикувани