Полезни връзки

  • Столична община, отдел "Местни данъци и такси - Надежда и Връбница" тел.9041058, 9041436, 9041189, 9041190,9041191,9041192, 9041193
  • Дирекция "Социално подпомагане" – Връбница тел.9346663, 9346607, 4957727
  • Столична община, Бюро за социални услуги - Връбница тел.4957774
  • Дирекция „Бюро по труда”, Филиал „Връбница и Надежда” тел.02/836-32-25