Конкурс "Моето послание към българските деца"

 

 

 

Конкурс за творческа изява под мотото - „Моето послание към българските деца”

 

Скъпи приятели,

 

Имамe удоволствието да Ви уведомим, че МКБППМН при район ”Връбница” като ангажирана в дейностите по превенция на детското асоциално поведение, съгласно утвърден План за превантивната дейност на МКБППМН през 2017 година, обявява традиционна своя инициатива – конкурс за творческа изява „Моето послание към българските деца”.

Творбите на участниците да бъдат представени в сградата на общината, стая 307, етаж 3, стая 605, етаж 6 или на e-mail:poli_at77@abv.bg, в срок до 5 декември 2017 година /включително/.

Авторите, на отличените като най-добри творби, ще бъдат наградени с предметни награди осигурени от МКБППМН при район „Връбница” СО. Отличените творби ще бъдат показани на електронната страница на СО-район „Връбница“.

За най-добре представилите се участници ще бъде осигурена и възможност за  участие в екскурзия, организирана от МКБППМН.

Резултатите от конкурса, както и времето и мястото за официалното награждаване на спечелилите участници, ще бъдат съобщени по училища,  в срок до 10.12.2017 година.

 


Условия за участие в конкурс  за творческа изява „Моето послание към българските деца”

 

Очакваме Ви!

От екипа на МКБППМН при район „Връбница” СО