ОПАК

Приключи проект “Квалифицирани служители – качествено обслужени граждани в район „Връбница“- Столична община“

 


 

Столична община район „Връбница“ успешно реализира проект “Квалифицирани служители – качествено обслужени граждани в район „Връбница“- Столична община“

 


 

Пресконференция по проект "Квалифицирани служители - качествено обслужени граждани в район "Връбница" - снимки

 


 

Пресконференция по проект "Квалифицирани служители - качествено обслужени граждани в район "Връбница"

 


 

Проект по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 


 

Приключи първото обучение по ОПАК