ИПГВР приет на СОС

На 27.06.2013 г. Столичният общински съвет прие с 52 гласа „за“ и 1 „въздържал се“ окончателния проект за Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град София.

 

За повече информация относно Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. София посетете:www.sofiaxxi.eu