УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ!

Добре дошли на информационния сайт на район "Връбница"

Тук ще намерите всичко, което Ви интересува, свързано с историята, традицията и пулса на съвременната динамика и многообразие на района. Разчитаме и на Вашата активна гражданска позиция, споделена с нас и касаеща обновяването на сайта и развитието на района.

 


 

 

Линк към сайта на Столична община относно кратки и полезни съвети, за това как да

предпазваме себе си и близките ни от заразяване

Преустановяване на приемно време

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

❗ Уведомяваме Ви, че за неопределен срок се преустановява приемното време на кмета, заместник-кметове, секретар, главен архитект и всички останали служители от администрацията на район "Връбница".

❗ Всички въпроси и справки на граждани, свързани с районната администрация да се отнасят да съответните служители чрез официално посочените на сайта на район "Връбница" стационарни телефони за контакт.

❗ Приемното време за граждани посещаващи „Деловодство“, „Гражданско състояние“ и ЕСГРАОН на район "Връбница" – ет. 1, остава непроменено - всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч., но се въвеждат следните ограничения: ▪️ Гражданите се допускат до фронт офисите на районната администрация до двама. ▪️При посещението си в сградата гражданите следва да избягват риск за здравето си и разпространението на COVID-19 и други заразни заболявания.


Отчет на кмета за мандат 2011г. - 2015г. 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА е в етап на подготовка на проектно предложение за изграждане на социални жилища


Информационна кампания за ползите от кастрацията на домашни кучета

Информационна кампания за насърчаване осиновяването на кучета