Заседания на Районния експертен съвет по устройство на територията /РЕСУТ/ :

  1. Протоколи от 2010г.
  2. Протоколи от 2011г.
  3. Протоколи от 2012г.
  4. Протоколи от 2013г. Протокол на РЕСУТ № 8 от 05.06.2013г.
  5. Протоколи от 2014г.
  6. Протоколи от 2015г.