Годишни отчети за дейността по ЗДОИ

- Годишен отчет за дейността по ЗДОИ ЗА 2021 година

- Годишен отчет за дейността по ЗДОИ ЗА 2020 година

- Годишен отчет за дейността по ЗДОИ ЗА 2019 година

- Годишен отчет за дейността по ЗДОИ за 2018 година

- Годишен отчет за дейността по ЗДОИ за 2017 година

- Годишен отчет за дейността по ЗДОИ за 2016 година