Културни събития и културна инфраструктура в район „Връбница”