Културни събития и културна инфраструктура в район „Връбница”

VІ Национален Фестивал на белия щъркел Мрамор 2013 г.