Културни събития и културна инфраструктура в район „Връбница”

Празничен концерт"С цвете на Връбница" по повод 25 годишнината от създаването му