Културни събития и културна инфраструктура в район „Връбница”

Традиционен празничен концерт на оркестър Симфониета "София" и Джаз - формация"С