Други

Новоизградени детски и спортни площадки на територията на район „Връбница”