Закон, Наредби и Правилници

Примерен правилник за определяне на вътрешния ред в етажната собственост

Наредба №6/18.09.2009г. за определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застране

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

Наредба за създаване и поддържане на публичен регистър на Сдруженията на собствениците