Възможности за нисколихвени кредити

Фонд за жилищно обновяване


Целта на Фонда за жилищно обновяване е да подпомогне гражданите да подобрят качеството си на живот чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност. Средствата във фонда са предназначени за отпускане на заеми и гаранции по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“. Те са генерирани от два източника – 9 527 284,78 лева, предоставени по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., и 1 000 000,00 лева под формата на съфинансиране от Корпоративна търговска банка АД (КТБ АД).

Крайни ползватели на средствата от Фонд за жилищно обновяване са:

  • Сдружения на собствениците и
  • Собственици на самостоятелни обекти с жилищно предназначение.


Повече информация можете да намерите на следния линк:http://fund.corpbank.bg/