Регистрация на домашен любимец

Във връзка със заповед № РД-09-20/16.01.2012 г. на Кмета на Столична община  регистрацията на домашни любимци ще се извършва в Данъчна служба на район “Връбница” с адрес: ул.”Траен мир” № 1.

  • Необходими документи: лична карта на собственика, паспорт на животното, в който да фигурират - номер на чипа, снимка на животното и направени ваксинации.
  • Годишна такса за притежание на домашен любимец се заплаща в Данъчна служба на район “Връбница” с адрес: ул.”Траен мир” № 1.