Детски площадки

На територията на район „Връбница” има изградени 57 бр. детски площадки в междублокови пространства и градинки – в ж.к. „Връбница-1 и 2”, ж.к. „Обеля -1 и 2”, кв. „Обеля”, ж.к. „Връх Манчо”, с. Мрамор и с. Волуяк.

 

През последните години са изградени  с целеви финансови средства няколко нови детски площадки и други площдки възстановени с нов тип единични и комбинирани детски съоръжения от дървен материал на следните места :

  • ж.к. „Обеля-1” – зад бл. 112; зад бл. 103; зад бл. 108.
  • ж.к. „Обеля-2” – зад бл. 260; зад бл. 272; зад бл. 269; зад бл. 241.
  • кв. Обеля – градина между читалището и църквата; градинката на ул. „Дмитрий Лихачов”.
  • ж.к. „Връбница-1”– между бл. 509 и 42-ро ОДЗ; между бл.539 и 540.
  • ж.к. Връбница-2” – между бл. 614 и 615; между бл. 616 и 617.
  • ж.к. „Връх Манчо” -  зад бл. 6. -  между бл. 3 и 4.

 

Някои търговски фирми поеха ангажимент да поддържат детските площадки, които са в близост до техните търговски обекти.


  • детска площадка в междублоково пространство бл. 219, 220 в ж.к. „Обеля-2”
  • детска площадка в междублоково пространство бл. 1 и 2 в ж.к. „Връх Манчо”
  • детска площадка зад бл. 635 в ж.к. „Връбница-2”.

Фирма „Ромпетрол” изгради и дари детска площадка до бл. 505 в ж.к. „Връбница-1”.