COVID-19

 

Predpazvane

Линк към сайта на Столична община относно кратки и полезни съвети, за това как да предпазваме себе си и близките ни от заразяване

 

Преустановяване на приемно време

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

❗ Уведомяваме Ви, че за неопределен срок се преустановява приемното време на кмета, заместник-кметове, секретар, главен архитект и всички останали служители от администрацията на район "Връбница".

❗ Всички въпроси и справки на граждани, свързани с районната администрация да се отнасят да съответните служители чрез официално посочените на сайта на район "Връбница" стационарни телефони за контакт.

❗ Приемното време за граждани посещаващи „Деловодство“, „Гражданско състояние“ и ЕСГРАОН на район "Връбница" – ет. 1, остава непроменено - всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч., но се въвеждат следните ограничения: ▪️ Гражданите се допускат до фронт офисите на районната администрация до двама. ▪️При посещението си в сградата гражданите следва да избягват риск за здравето си и разпространението на COVID-19 и други заразни заболявания.